รางวัลนักเรียนพระราชทาน

  • ปีการศึกษา 2547

patep3

ด.ช.นวกานต์  ประจงจิตร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7  ปีการศึกษา 2547
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่ เขตตรวจราชการที่ 8

:: ภาพถ่าย รับรางวัลพระราชทาน 13 มิถุนายน 2548
:: ผลงานที่เกี่ยวข้อง

15408_536812743131206_8886617314444966873_n 10653858_536812879797859_2352629494810198046_n 10698602_536812833131197_1687871893521688918_n
10483859_501159263363221_1067924046038018149_n 10494629_501159260029888_3829191488435401758_n
ได้รับการคัดเลือกจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยี  (ทีม จักรดาวโรบอท)  จาก  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา  ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ในวัน “วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2552”

:: 6 มิ.ย. 53 นตท.นวกานต์  ประจงจิตร …  ศิษย์เก่าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเตรียมทหาร  ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท – สพฐ. ยุวชน  ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 30,000.- บาท เป็นตัวแทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันหุ่นยนต์ Robo Cup 2010  ณ ประเทศสิงคโปร์  โดย สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด พร้อมเงินรางวัล 30,000.- บาท และมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมี  เรือโทณรงค์ฤทธิ์  นาคเม้า เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม  นอกจากทีมจักรดาว จากโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว ยังมีทีมจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ โดยนายอาสาฬห์  กุญชร เป็นหัวหน้าทีม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 10,000.- บาท

10500333_501183936694087_6533033576966670526_n10501747_501184530027361_4362219860832685295_n 10525615_501184670027347_4685433914934088961_n

:: 24 มิ.ย. 53 ตัวแทนเยาวชนไทยสร้างชื่อเสียงในเวทีโลกคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท Rescue Robot Superteam ซึ่งจับคู่กับทีมอันดับที่ 9 จากประเทศจีน และในการแข่งขันประเภท Rescue Robot  ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ในการแข่งขัน RoboCup Junior 2010 ประเทศสิงคโปร์  ….

10346528_501197013359446_3556325050248494245_n 10525654_501197183359429_6462162613583756467_n 10561782_501196396692841_4098891310178424822_n

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์โลก RoboCup Junior 2010 ณ ประเทศสิงคโปร์ ประเภท Rescue Robot ปรากฎว่า ทีม TPA2 จากโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 และในการแข่งขันประเภท Rescue Robot Superteam ซึ่งจับคู่กับทีมอันดับที่ 9 จากประเทศจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 โดยทีม TPA2 ประกอบด้วย นักเรียนเตรียมทหาร ทัศนัย เดชคุณมาก ชั้นปีที่3, นักเรียนเตรียมทหาร ธนทัศน์ เวชบุญชู ชั้นปีที่3, นักเรียนเตรียมทหาร นวกานต์ ประจงจิตร ชั้นปีที่ 3 และในการเข้าร่วมการแข่งขัน RoboCup Junior 2010 ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการโดย บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX) และวารสาร The Prototype Electronics (TPE) โดยได้รับความร่วมมือจาก สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ภาพวิดิโอ ทำบิงโก งานแข่งขัน RoboCup Junior 2010 Rescue Robot

Superteam http://www.opcube.com/images/Robocup_Rescure01.m4v

547764_10150710683133522_1237537781_n:: นักเรียนนายร้อยนวกานต์ ประจงจิตร นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 52 ศิษย์เก่าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ได้รับทุนการศึกษาจากกองทัพบก และโรงเรียนนายร้อย จปร. เดินทางไปศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยโบได ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 5 ปี ออกเดินทางวันที่ 30 มีนาคม 2555 เดินทางไปศึกษาร่วมกับนักเรียนนายร้อยจากกองทัพอากาศและกองทัพเรือ รวมจำนวน 5 นาย

10525756_501237946688686_355043757108325223_n10407064_501236426688838_6806631304707430137_n10461391_501236230022191_6800602354746148940_n 10550815_501236153355532_7109675279211457240_n

  • ปีการศึกษา 2550

1002313_341302476002502_1967585453_n

น.ส.วันกวี  ประจงจิตร 
นักเรียนชั้น ม6/3 (ปีการศึกษา 2550)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่ เขตตรวจราชการที่ 8

… พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์  ในการพระราชทานรางวัลแก่นักเรียน   นักศึกษา และสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550  โดยกำหนดเข้าเฝ้าฯ ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2551  เวลา 09.00 น.  ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา 
… น.ส.วันกวี  ประจงจิตร
 
  นักเรียนชั้น ม6/3 (ปีการศึกษา 2550) ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2550

[รายละเอียดและภาพรับรางวัลพระราชทาน  19 สิงหาคม 2551]

 

Comments