มี.ค. 13

Welcome!!!

ครูมานะ ประจงจิตร ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ ... See MoreSee Less

View on Facebook

ครูมานะ ประจงจิตร ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ ... See MoreSee Less

View on Facebook

ขอให้ดวงวิญญาณของคุณครูรติ กะเนรุพันธ์ สู่สุคติ ในสัมปรายภพ...

“พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา”
(สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส : กฤษณาสอนน้องคำฉันท์)

เรียนเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพที่บ้านโนนทัน ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ วันนี้ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 11.00 น.
... See MoreSee Less

View on Facebook

๙ คำที่พ่อสอน
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑. ความเพียร
๒. ความพอดี
๓. ความรู้ตน
๔. คนเราจะต้องรับและจะต้องให้
๕. อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
๖. พูดจริง ทำจริง
๗. หนังสือเป็นออมสิน
๘. ความซื่อสัตย์
๙. การเอาชนะใจตน
.
ถ้าตั้งใจทำก็จะมีชีวิตที่ก้าวหน้าและมีความสุขตลอดไป
..
Credit : The Pump Manz
... See MoreSee Less

View on Facebook

ดูงานสายการบิน ... See MoreSee Less

นวกานต์-นักเรียนนายร้อยโบได @JAPAN กานต์-ญี่ปุ่น30-3-55

View on Facebook

Older posts «